DUALNO-14OKTOBAR2

Dualno obrazovanje u 14. Oktobru

Dualno obrazovanje je deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teoretsku nastavu, vežbe i učenje kroz rad kod poslodavca stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, veštine,  sposobnosti i stavovi u skladu sa standardima kvalifikacije i planom i programom nastave učenja. ,,Učenje kroz rad” je organizovan proces tokom koga učenici, pod rukovodstvom i nadzorom Read more about Dualno obrazovanje u 14. Oktobru[…]

14. OKTOBAR - MLADI HOCE DA RADE

Mladi ljudi hoće da rade i to je dobra vest za 14. OKTOBAR, Grad Kruševac i celu Srbiju

U kruševačkom 14.OKTOBAR-u, koji posluje u okviru “Čehoslovak grupe”, dvadesetoro mladih ljudi dobilo je ugovor o radu. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje nedostatak radne snage, pre svega majstora nadoknađuje se prekvalifikacijom. Prehrambeni tehničar Danijel Milosavljević iz Kruševca pre dva meseca započeo je prekvalifikaciju u 14.OKTOBAR-u. Uspešno je prošao obuku za operatera na CNC Read more about Mladi ljudi hoće da rade i to je dobra vest za 14. OKTOBAR, Grad Kruševac i celu Srbiju[…]