ISO 9001 2015 14. OKTOBAR-1

Kompanija 14. OKTOBAR je uspešno završila prvu nadzornu i transfernu proveru menadžmenta sistema upravljanja kvalitetom (QMS) prema standardu ISO 9001:2015.

https://www.14oktobar.rs/career/ Ovim aktivnostima sistem upravljanja kvalitetom usaglašen je sa poslednjom verzijom standarda iz 2015. godine. Politika kvaliteta kompanije oslikava njene namere da svojom poslovnom stabilnošću doprinese zaštiti interesa poslovnih partnera, zaposlenih, eksternih isporučilaca, korisnika proizvoda i usluga kao i široj društvenoj zajednici. U cilju obezbeđenja kvaliteta svojim kupcima, kompanija će u narednom periodu u svoj Read more about Kompanija 14. OKTOBAR je uspešno završila prvu nadzornu i transfernu proveru menadžmenta sistema upravljanja kvalitetom (QMS) prema standardu ISO 9001:2015.[…]