KROV HALE TRANSMISIJE KOMPLETNO RENOVIRAN POSLE 36 GODINA

Hala Transmisija sa površinom od 16.000m2, predstavlja najveću halu u fabričkom kompleksu 14.OKTOBAR-a, kako po gabaritu, tako i po značaju proizvodnog procesa koji se u njoj obavlja. Mašinska i Termička obrada, čine okosnicu proizvodnje, što je dovoljan razlog da se maksimalno posveti pažnja na sanaciji ovog objekta. Izradom termo i hidro izolacije krovne ravni, povećana Read more about KROV HALE TRANSMISIJE KOMPLETNO RENOVIRAN POSLE 36 GODINA[…]