SRPSKI MENADŽMENT NA ČELU SA DANIELOM PRIBIČKOM VODI “14. OKTOBAR”


Posle privatizacije nekadašnjeg kruševačkog giganta od strane Slovačke MSM grupe (u oktobru 2017)  je na mesto generalnog direktora “14. Oktobra” iz Kruševca i zvanično u APR postavljen Daniel Pribičko koji vodi srpski menadžment fabrike od 16.1.2018 i nastavlja sa povećanom proizvodnjom naoružanja, vojne opreme i civilnog programa.

Urađen je biznis plan revitalizacije firme i “14. OKTOBAR” je dobio sve potrebne dozvole Ministarstva odbrane. Potpisana su dva nova ugovora za Ministarstvo odbrane, od kojih je jedan već realizovan i primljen od strane Vojne kontrole, dok je realizacija drugog ugovora u toku. Zapošljeno je 230 radnika koji su zajedno sa rukovodstvom angažovani na realizaciji postojećih, ugovaranju novih poslova i izvođenju investicija.

Generalni direktor se odlučio za srpski menadžment i jedini stranac u njegovom timu je finansijski direktor Michal Boszorad. Daniel Pribičko, koji inače odlično govori srpski je iskazao zadovoljstvo, što u rukovodstvu fabrike imaju jaku poziciju žene, koje vode službe nabavke, tehničke pripreme, prodaje, kontrole, kovačnice i termičke obrade.

This post is also available in: српски (Serbian)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *