POLOŽAJ STEZNOG SLOGA U SKLOPU ŠUPLJE VRATILO – VRATILO RADNE MAŠINE