HIDRODINAMIČKE SPOJNICE ZA ELEKTROMOTORE TIP 14HS – Ek

  • Područje snage N=0,5-120 kw; Optimalni stepen iskorišćenja za trajan rad η=098-098
  • Hidrodinamičke spojnice se isporučuju bez ugradnje remenice, izuzetno na zahtev kupca, moguća je isporuka remenice prema priloženom tabelarnom pregledu
  • Izbor ovih spojnica se vrši prema nomogramu za hidrodinamičke spojnice sa gumenim prstenovima
210 240 280 280 370 425 490
P [KW] 0,2-6 0,3-15 0,6-37 1,5-80 3-140 7,5-60 15-120
n [min-1]                              725-2900                                          725-1450
m [kg] 10,5 15,4 16,78 28 39,5 67,4 98,2
Dmax [mm] 250 288 334 378 430 490 566
Lmax [mm] 160 190 220 252 282 336 410

Опис

Naz.

preč.

Mere u [mm] Masa

[kg]

Punjenje

[l]

J

[kgm2]

M1/n1 M2/n2
D1 D2 D3 d H7 D5j6 L1 L2 L3 I1 I2 M P
240 287 120 81 20-38 90 140 64 106 60 27 M10 M18X1,5 16,78 15,4 1,4-2,4 1,12-1,92 0,09 M6/10 M6/10
280 334 120 81 20-38 90 165,5 80 121,5 80 50 M10 M18X1,5 18,5 16,78 2,4-3,5 1,92-2,8 0,15 M6/10 M6/10
320 378 160 111 25-55 122 193 81 142 110 71 M16 M33X2 30,6 28 3,5-5 2,8-4 0,3 M8/6 M8/6
370 430 160 121 35-68 132 214 122 153 110 58,5 M16 M33X2 42,5 39,5 5,5-7,5 4,4-6 0,607 M8/12 M8/12
425 490 200 140 35-80 154 240 161,5 177 170 129,5 M20 M33X2 72,8 67,4 8-12 7,6-9,6 1,41 M10/10 M10/12
490 566 225 170 50-90 190 276 196 208 170 81 M20 M33X2 106 98,2 13-19 10,4-15,2 2,51 M10/12 M12/12

NAPOMENA: Podeoni prečnik kaišnika D4 i broj kaiševa birati prema tabelarnom pregledu. Spojnice se isporučuju sa minimalnim otvorom d, na zahtev kupca moguća dorada na potrebnu meru.

* Odnosi se na 14HS-Ek bez predkomore, n1 i n2 – broj vijaka

TABELARNI PREGLED KAIŠNIKA (slika), Podaci važe za n=1450 min-1

This post is also available in: English (енглески)