Flexible coupling

Elastične spojnice naše proizvodnje služe za spajanje pogonskih, radnih i redukciono-multiplikatorskih elemenata mašine, a u cilju prenosa obrtnog momenta i obrtnog kretanja.

Naše elastične spojnice su sačinjene od dva obodna venca – prirubnice (1 i 2) i odgovarajućeg broja nosećih zavrtnjeva sa gumenim umetcima koji se u jednom obodu (muškom) oslanjaju na konično stablo zavrtnja, a u drugom obodu (ženskom), oslanjanje se vrši preko površine gumenih umetaka, čime se postiže velika gipkost konstrukcije.

U narednoj tabeli su prikazane veličine potrebne za izbor odgvarajuće spojnice. Pri izboru spojnica se treba rukovoditi dozvoljenim obrtnim momentom i preporučenim prečnicima rukavaca. Opseg dozvoljenih ambijentalnih temperatura je od -40°C do +90°C.

Rezonantni faktor spojnice je 3.15.

Obodni venci spojnica se izrađuju od livenog gvožđa. Zavrtnjevi se pak izrađuju od kvalitetnog čelika, a gumeni umetci od stiren butadien gume koja sadrži 15% prirodnog kaučuka (Perbunan 80 Shore A). Gumeni umetci su naborani po svojoj površini, čime se obezbeđuje ravnomerna raspodela opterećenja, čak i u slučaju nesaosnosti.

Ukupan broj nosećih zavrtnjeva varira shodno veličini spojnice.

Elastičnost i kapacitet prigušivanja gumenih umetaka omogućavaju reduciranje udarnih opterećenja, kao i kritičnih brzina. Sabijeni jednim većim momnentom pritezanja, umetci postaju sabijeni po naborima, reducirajući na taj način rezonantne efekte pri kritičnim brzinama.

Description

Tabela 1

Tip spojnice Mdoz

[Nm]

P/n

[KW/o/min]

Gabaritne mere Broj umetaka

z

Težina

G [daN]

d D L f l a D2
FX 36 360 0,037 40-50 200 225 5 110 50 95 6 25
FX 100 1000 0,104 50-70 250 225 5 110 50 135 8 45
FX 200 2000 0,207 60-90 300 288 8 140 70 160 10 85
FX 500 5000 0,518 80-110 400 350 10 170 90 220 10 180
FX 1000 10000 1,036 80-140 500 432 12 210 120 270 10 370
FX 2000 20000 2,072 105-140 650 432 12 210 130 280 10 600
FX 3500 35000 3,626 130-160 800 512 12 250 150 320 10 1000
FX 7000 70000 7,252 160-200 1000 552 12 270 180 400 10 1900
FX 10000 100000 10,434 200-250 1250 712 12 350 180 470 10 2370

Vrednosti navedene u prethodnoj tabeli su približne, izračunate shodno DIN 740 standardima i date su za uslove ambijentalne temperature od 20°C i vibracije od 10 Hz.

Ukoliko nije drugojačije specificirano, ove spojnice se isporučuju kao standardne, bez završne obrade rukavaca. Na rukavcima će po zahtevu korisnika biti izrađeni žljebovi za klinove po ISO 773, nakon što kupac dostavi tražene prečnike rukavaca.

Proširivanje

Ukoliko kupac sam vrši doradu rukavaca, potrebno je da vodi računa o tome da prirubnica koja se obrađuje treba da bude precizno centrirana prema spoljašnjem prečniku. Proširivanje će na taj način biti izvršeno savršeno koncentrično, što je uslov za perfektno centriranje. Prerano habanje gumenih umetaka moće biti prouzrokovano nekoncentričnim proširivanje.

Montiranje

Obrađene površine koje su bile konzervirane treba oprati benzinom, obrisati i prekontrolisati da nema nekakvih oštećenja, pa ih zatim premazati mašinskim uljem.

Prirubnice se montiraju pritiskom prema naslonu vratila.

Odgovarajuća aksijalna veza bi trebalo da bude obezbeđena. Ukoliko je glavčina jedne od prirubnica kraća od završnog rukavca prijemnog vratila, na raspolaganju je distantni prsten koji može biti smešten između glavčine prirubnice i naslona vratila.

Ne preporučuje se udarati čekićem po prirubnici na krajevima vratila, kako se ne bi oštetili ležajevi na koje se oslanjaju vratila. Preporučujemo da koristite navojno vreteno sa zavrtnjem i podloškom. Jednostavno uvrnite navojno vreteno u navojni otvor na kraju vratila. Prisustvo kugličnog ležaja u velikoj meri može olakšati posao.

U cilju lakše montaže velikih spojnica prirubnice trebaju da budu predgrejane. Uklonite gumene umetke pre zagrevanja, a temperatura predgrevanja ne bi trebalo da pređe 100°C.

Pri vertikalnoj montaži montirajte muški deo na donjem vratilu.

Pri horizontalnoj montaži montirajte muški deo na strani vratila motora, odnosno na pogonskom rukavcu.

Pre puštanja u rad treba proveriti pritegnutost nosećih zavrtnjeva i radi bezbednosti staviti limeni zaštitnik. Kasnije, u toku rada, treba kontrolisati pohabanost gumenih prstenova, od kojih jedan komplet treba uvek imati kao rezervu.

Provera i zamena gumenih umetaka

Preporučujemo da periodično, u pravilnim vremenskim intervalima, proveravate stanje gumenih umetaka, kako bi ste detektovali bilo kakvo habanje ili necentričnost koji se javljaju kao posledica habanja ležaja ili pomeranja osnove.

Demontiranje gumenih umetaka je veoma jednostavno. Uklonite sigurnosni prsten (zeger) i podložnu pločicu. Umetci zatim mogu da budu provereni i zamenjeni bez međusobonog razdvajanja ugrađenih komponenata.

Demontaža

Sve prirubnica koriste dve rupe sa nareznim navojem, koje omogućavaju da prirubnice budu skinute sa krajeva vratila uz pomoć odgovarajućeg alata i bez upotrebe čekića.

Centriranje

Vodite računa o usklađenosti sa maksimalno dozvoljenim vrednostima Δ i α koje su navedene u narednoj tabeli.

 

ELASTIČNA SPOINICA Δ α
FX 36 0,4 30´
FX 100 0,4 30´
FX 200 0,4 36´
FX 500 0,5 40´
FX 1000 0,6 45´
FX 2000 0,7
FX 3500 0,7
FX 7000 0,8
FX 10000 0,8

IZBOR SPOJNICE

Familijom od devet elastičnih spojnica (Tabela 1), pokriven je opseg nominalnih obrtnih momenata do 0 do 10.000 daNm i raspon prečnika vratila od 40 do 250 mm. Spojnice ove familije kao brojčanu oznaku nose nominalnu vrednost dozvoljenog obrtnog momenta u daNm, koji je dat sa uračunatim faktorom neravnomernosti f od 1.3. To praktično znači sledeće:

Uzmimo za primer da imamo pogon kod koga je nominalni obrtni momenat 460 daNm, a faktor neravnomernosti pogona je f=1.3. U tom slučaju iz našeg kataloga ćete izabrati spojnicu FX-500.

Ukoliko se pak radi o pogonu kod koga je faktor nervnomernosti opterećenja (udara) veći od 1.3, biće potrebno da izvršite preračunavanje dozvoljenog obrtnog momenta po sledećem obrascu:

Mu = Mdoz x 1.3
f

gde je:

Mu                   –           nominalni momenat koji se prenosi

f                                   –           faktor neravnomernosti (dinamički faktor)

Mdoz               –           nominalni obrtni momenat spojnice

 Za praktičnu primenu povoljnije je koristiti inverznu formu obrasca:

 Mdoz

= Mu x f
1.3

To praktično znači u slučaju pogona gde je nominalna vrednost obrtnog momenta na pogonskom elektromotoru 460 daNm, a faktor neravnomernosti opterećenja f=1.9, treba izabrati spojnicu sa sledećom vrednošću dozvoljenog momenta:

Mdoz = 460 x 1,9 = 672.31 daNm
1.3

a to je spojnica FX-1000

U cilju pravilnog izbora spojnice u narednoj tabeli su vrednosti faktora neravnomernosti raspodele opterećenja za neke od najčešće korišćenih vrsta pogona, imajući u vidu dnevno angažovanje predmetne opreme.

Tabela 2

Servisni faktori Broj sati rada dnevno
Primene 3h/24h 10h/24h 24h/24h
Elektromotori sa kliznim prstenovima 1,1 1,25 1,5
Asinhroni elektromotori sa kratko spojenim ankerom 1,5 2,2 3
Motori sa unutrašnjim sagorevanjem 1,5 2 2,5
Vodena ili parna turbina sa generatorom 1,5 1,75 2
Klipna pumpa ili klipni kompresor 3 3,5 4
Turbokompresor ili obrtna pumpa 1,5 1,75 2
Mašine alatke 1,5 1,75 2
Valjaonički stanovi 2 3,5 5
Prehrambena industrija:

Mlinovi, mikseri za hranu, sekači za šećernu repu

Mašine za punjenje

 

1,25

0,8

 

1,5

0,9

 

1,75

1

Fermentacija – destilacija

Mešači

Oprema za punjenje boca

 

0,9

0,8

 

1

0,9

 

1,25

1

Mlinovi sa kuglama ili cilindrima 1,25 1,5 1,75
Prese za izradu gume ili plastike 0,9 1 1,25
Mlinovi i kalanderi za gumu 1,25 1,5 1,75
Peći, sušare i rashladni uređaji u industriji cementa 1,25 1,5 1,75
Centrifugalni kompresori 0,8 0,9 1
Krilni, rotacioni kompresori 0,9 1 1,25
Povratni višecilindrični kompresori 1,5 1,75 2
Povratni jednocilindrični kompresori 2 2,25 2,5
Rotaciona sita za kamen i šljunak 1 1,25 1,5
Mobilna sita sa vodenim mlaznicama 0,8 0,9 1
Bageri kablovski, pogoni 1,25 1,5 1,75
Pogoni bagerskih glava za rezanje 1,5 1,75 2
Bagerska vitla 1 1,25 1,5
Elevatori vedričari 1 1,25 1,5
Pokretne stepenice 0,8 0,9 1
Aeratori (teška industrija) 1,25 1,5 1,75
Drvoprerađivačke mašine 0,9 1 1,25
Generatori 0,8 0,9 1
Uređaji za dehidrataciju, vakuumski filteri. mikseri, cevasta sita 0,9 1 1,25
Kranovi i dizalice, srednje teški 1 1,25 1,5
Kranovi i dizalice, veoma teški 1,25 1,5 1,75
Centrifugalne pumpe 0,8 0,9 1
Zupčaste, udarne i klipne pumpe 0,9 1 1,25
Jedno i višecilindrične pumpe, zavojne pumpe 1 1,25 1,5
Tekstilne mašine 1 1,25 1,5
Konvejeri, ravnomerno punjeni 0,9 1 1,25
teški konvejeri 1 1,25 1,5
Teški povratni i potresajući konvejeri 2 2,25 2,5

Sve vrednosti u ovoj tabeli su navedene za uslove radnwe temperature ispod 40°C, U slučaju da je temperatura radnog ambijenta od 40°C do 60°C, vrednost ovih faktora neravnomernosti treba povećati za 40%, a u slučaju da je temperatura veća od 60°C, faktor neravnomernosti treba povećati za 80%.

This post is also available in: српски (Serbian)