Hidrodinamičke spojnice

Hidrodinamička spojnica je osnovna i najjednostavnija komponenta u hidrodinamičkom prenosu snage. “14. OKTOBAR” osvojio je kompletnu familiju za prenos snage od 0,2 do 1.700 kW za elektromotore i motore SUS.
Hidrodinamičke spojnice se upotrebljavaju za bezudarno, kontinualno prenošenje snage sa pogonske na radnu mašinu, bez čvrste mehaničke veze između njih. Sigurnom zaštitom čuvaju prenosni sistem od prevelikih opterećenja.
Obzirom na nov kvalitetan proces koji se odvija u hidrodinamičkom prenosu snage, sasvim različitog od uobičajenih klasičnih sistema, a u cilju optimalnog iskorišćenja potrebno je poznavanje rada, radnih parametara i njihovo usaglašavanje sa pogonskom i radnom mašinom.
Za izbor hidrodinamičke spojnice treba konsultovati stručnjake “14. OKTOBAR”.

Приказано свих 7 резултата