Pogonski elementi

Pogonski elementi predstavljaju komplet standardnih delova koji se najčešće koriste u pogonskim jedinicama mašina i uređaja za procesnu opremu. Sačinjavaju ih elementi koji se koriste za zaustavljanje ili sprečavanje kretanja i elementi za prenos snage i obrtnog momenta.