Prethodnih dana u preduzeću „14.OKTOBAR“ aktivno se radilo na raščišćavanju deponije za odlaganje špona i čeličnog otpada.

This post is also available in: srсрпски (Serbian)

Nakon izvoženja špona i otpadnog gvožđa, prostor je uređen i na njemu su postavljeni novi kontejneri koji će omogućiti veći kapacitet za odlaganje, kao i brže i lakše odvoženje novih količina.

Navedena aktivnost je sprovedena u skladu sa dugoročnim opredeljenjem našeg preduzeća za implementaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa odredbama sistema SRPS ISO 14001:2005 i sertifikata koji posedujemo.

Kako bi smo stvorili uslove za brži i efikasniji rad, povećali bezbednost i uredili prostor u skladu sa najvišim standardima, u toku su aktivnosti i na uređenju drugih lokacija u preduzeću.

deponije za odlaganje špona - novo
Aperture: 1.9Camera: SM-J710FIso: 40Orientation: 1
« 1 of 4 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *