July 6, 2018

ETHIC LINE

This post is also available in: srсрпски (Serbian)

Etická linka spoločnosti 14. OKTOBAR d.o.o. Kruševac, slúži pre zamestnancov na oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti.

Oznámenie, resp. podnet zamestnanca v dobrej viere je dôverné a oznamovateľ môže zostať v anonymite.

Etická linka spoločnosti 14. OKTOBAR d.o.o. Kruševac, predstavuje pre zamestnancov účinný nástroj a dôveryhodný spôsob na oznamovanie podnetov protispoločenskej činnosti.

Postup podania a preverovania podnetu je definovaný Smernicou, ktorá upresňuje zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky a dodržiavania princípov, sa nebude uplatňovať žiadny postih.

Etická linka nie je určená na nahlasovanie mimoriadnych udalostí (havárie, požiare a pod. spadajúcich do kompetencie polície, hasičov a záchrannej služby), k riešeniu problémov v rámci bežného chodu organizácie a k vyrovnávaniu si osobných účtov medzi zamestnancami.