14. OKTOBAR JE POKLONIO ZGRADU TEHNIČKE ŠKOLE GRADU KRUŠEVAC

This post is also available in: srсрпски (Serbian)

Privredno društvo ,,14. OKTOBAR D.O.O. Kruševac’’ je dana 31.08.2018. zvanično ustupilo objekat br.26 – Industrijsku školu, koja se nalazi se na katastarskoj parceli broj 1/1 KO Kruševac, Gradu Kruševcu prenoseći sva stvarna prava na tom objektu bez ikakve naknade. Grad Kruševac se obavezao će izvršiti sve potrebne radove na objektu u cilju njegove restauracije i stavljanja u funkciju edukacije mladih u okviru mašinske struke.

Kao društveno odgovorna kompanija koja je svesna značaja edukacije i stručnog osposobljavanja mladih, ,,14. OKTOBAR D.O.O. Kruševac’’ je zajedno sa Gradom Kruševcem ovim gestom izrazilo želju za doprinosom u njihovom obrazovanju i zaposlenju.

,,14. OKTOBAR D.O.O. Kruševac’’ će i u narednom periodu nastojati da pruži svu potrebnu podršku u tom pogledu, zajedno u saradnji sa Gradom Kruševcem i drugim partnerima.

TEHNICKA SKOLA 2
« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *